Logowanie do systemu

Wprowadź login

 
Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2015 r. przestaje funkcjonować system bankowości internetowej BPS25, a obsługa Klientów będzie kontynuowana w systemie e25. Jeżeli nie otrzymali Państwo identyfikatora (loginu) do systemu e25, prosimy o kontakt z oddziałem Banku BPS. Jeżeli korzystają Państwo równocześnie z systemu BPS25 i e25, to po 30 kwietnia 2015 r. zachowają Państwo dostęp tylko do systemu e25.
 
________________________________________________________________________
Szanowni Klienci
Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku możliwości autoryzacji transakcji w obecnym systemie (komunikat: "brak ustawionego podpisu dla klienta") należy skorzystać z udostępnionej bankowości elektronicznej e25, ponieważ dotychczasowa obsługa Państwa operacji bankowych realizowanych w Banku BPS przez Internet została udostępniona w nowej bankowości elektronicznej e25.

Nowy system dostępny jest dla Państwa pod adresem: www.bankbps.pl lub www.e25.pl.
Informujemy, że przy logowaniu należy posłużyć się dotychczas wykorzystywanym identyfikatorem i hasłem. Metoda autoryzacja pozostała niezmieniona i jest tożsama z tą, która była ustawiona w systemie BPS25.

Od tego momentu, do czasu całkowitego odłączenia systemu BPS25 możliwy będzie jedynie podgląd znajdujących się danych historycznych.

Korzystając z okazji zachęcamy do zapoznania się z nową wizualizacją systemu oraz wykorzystania dodatkowych jego funkcjonalności.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z infolinią Banku pod numerem 0 801 321 456.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Klienci,

8 kwietnia 2014 r. Firma Microsoft zakończyła wsparcie dla systemu Windows XP.
W związku z tym zalecane jest przejście na nowszy system operacyjny tj. Windows 7 lub 8.

Bez przejścia na nowszy system nie będą dostępne aktualizacje, które dotyczą bezpieczeństwa danych.
Chociaż komputery będą nadal działały, ich dalsze używanie może wiązać się z rosnącym ryzykiem zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.

Przed podjęciem decyzji o zakupie nowej wersji systemu operacyjnego, należy upewnić się, czy spełnione są minimalne wymagania sprzętowe.
Na stronie Firmy Microsoft znajdą Państwo wymagania sprzętowe systemu:
- Windows 7: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/products/system-requirements
- Windows 8:http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-8/system-requirements

Prosimy o zadbanie o bezpieczeństwo własnych danych
pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na używanie funkcji kopiuj - wklej do kopiowania numerów rachunków bankowych do zleceń składanych przez system bankowości internetowej BPS25, a także inne systemy bankowości internetowej, które być może Państwo używacie.

W Internecie pojawiła się nowa wersja wirusa o nazwie VBKlip, która jest w stanie podmienić numer rachunku kopiowany i wklejany za pośrednictwem schowka, zastępując prawdziwy, kopiowany numer rachunku numerem rachunku przestępców - twórców tego wirusa, przez co pieniądze mogą nieświadomie zostać przelane na tenże rachunek należący do przestępców.

Bardzo prosimy w związku z tym o unikanie przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj / wklej, ctrl+c / ctrl+v, ctrl+insert / shift+insert) i ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku.

Nowa wersja wirusa VBKlip jest bardzo trudna do wykrycia przez obecne na rynku programy antywirusowe, stąd prosimy tutaj o szczególną uwagę i czujność . Wirus ten może dotykać dowolnego systemu bankowości internetowej, dowolnego banku.Chcielibyśmy przy okazji uprzejmie przypomnieć Państwu o kilku podstawowych zasadach związanych z zachowaniem bezpieczeństwa przy korzystaniu z Państwa komputerów:

- należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe i dbać o jego bieżącą aktualizację,
- należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowanie, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf,
- instalując jakiekolwiek oprogramowanie w komputerze należy zachować szczególna rozwagę, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych.
- nawet najlepsze oprogramowanie nie zastąpi Państwa uwagi oraz rozsądku przy korzystaniu z komputerów,
- w przypadku kiedy macie Państwo wątpliwości co do kwestii bezpieczeństwa na Państwa komputerze, prosimy o skontaktowanie się z bardziej doświadczonym użytkownikiem komputera, specjalistą informatykiem lub dostawcą Państwa komputera lub oprogramowania.
 


Bezpieczeństwo

System Banku BPS nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania ani certyfikatów. Wyjątkiem może być jedynie prośba o zgodę na uruchomienie apletu służącego do autoryzacji przelewu certyfikatem niekwalifikowanym. Taka prośba może pojawić się w systemie BPS25 dla Klientów Korporacyjnych.

Przypominamy, że Bank BPS nie przesyła swoim Klientom żadnych wiadomości e-mailowych z prośbą o weryfikację danych, o zalogowanie się do Banku ani odblokowanie dostępu. Nigdy nie prosi o instalację nowego oprogramowania oraz certyfikatów na komputerach ani urządzeniach mobilnych, podanie haseł, danych kart płatniczych, danych dotyczących telefonu ani o wykonanie przelewów testowych lub przelewów zwrotnych do innych użytkowników.
 
 
Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  • Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  • Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  • Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BPS S.A. i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
  • Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  • Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  • Wpisuj ręcznie adres https://bps25.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem do Centrum Telefonicznego pod numerami:
0 801 321 456
lub 0 86 215 50 00


Wersja DEMO

                        Instrukcja obsługi aplikacji


 


ABOUT SSL CERTIFICATES